Ni’j Stellingwarfs Meziekfestival

Ni’j initiatief Schrieversronte:

Op 18 juli in Appelsche: Stellingwarfs meziekfestival   

Op zaoterdag 18 juli orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte veur et eerst een groot Stellingwarfs meziekfestival. Dit festival komt in de plak van Stellingwarfpop. De orgeniserende kemmissie van de Schrieversronte vun et tied wodden om veur een hiele ni’je formule te kiezen. Die kemmissie bestaot uut Klaasje Herder, Kjest Herder, Piet Tjassing en Sietske Bloemhoff. Ok singer-songwriter Serge Epskamp is bi’j de orgenisaosie betrokken.

Stellingwarfpop wodde zeuven keer holen

Stellingwarfpop was een festival dat mit naeme in de beginjaoren bedoeld was veur popmeziek. De laeste peer jaor kwam daor al wat veraandering in, zo deden d’r meer duo’s en singer-songwriters mit. Dat bleek de kwaliteit van et festival goed te doen, al bleef de hieltied nog popmeziek de boventoon voeren. Et leek de orgenisaosie beslist goed toe om et festival veerder te verbrieden. Daoromme is now besleuten veur een groot Stellingwarfs meziekfestival, daor bi’jglieks ok koren an mitdoen kunnen. Aenlik wodt mar mar iene vorm van meziek uutsleuten en dat is instermentaole meziek.

Wat overaende blift is de wedstriedvorm. Alliend is et now zo dat dielnemers an et festival niet per se an de wedstried mit hoeven te doen. Wat ok overaende blift is de veurweerde dat de dielnemers ien, of nog liever, meerdere Stellingwarfstaelige lieties naor veuren brenegn gaon. Wie an de wedstried mitdoen wil kan dat doen deur op zien minst ien ni’j lied naor veuren te brengen. Daorbi’j moet niet alliend de tekst, mar ok de meziek oorspronkelik wezen.

Rondtoer overdag

Et ni’je Stellingwarfs meziekfestival zal wezen op zaoterdag 18 juli. Overdag gaon de leden van de warkgroep mit mekeer op pad langs een tal Stellingwarver dörpen en zal daor veur flink wat verrassende aktiviteiten zorgen. Naor welke dörpen de groep percies gaot is now nog niet bekend, mar et zal in elk geval om een vuuf- tot zestal plakken gaon. De rondtoer is mit naeme bedoeld om flink reklame te maeken veur et festival aovens.

Et festival

Et festival zels is vanof vuuf ure op ien van de mooiste plakkies daorveur, en dat is de Boerestreek in Appelsche. D’r zal veur de verschillende optredens gebruuk maekt wodden van de ni’je meziekkoepel. Ok de omliggende horekabedrieven zullen bi’j et festival betrokken wodden, zodat et de 18e juli ien groot en gezellig feest wodden gaot op de Boerestreek! Et festival duurt  tot aovens 11 ure.

Mitdoen

Iederiene die mit Stellingwarfstaelige meziek in de weer is kan an et festival mitdoen. Wie veur een pries in anmarking kommen wil moet daorveur op zien minst veur ien oorspronkelik Stellingwarfstaelig lied zorgen. Je opgeven kan tot 1 juni bi’j de Stellingwarver Schrieversronte; dat kan tillefonisch: 0516-451108, mar mailen naor info@stellingwarfs.nl het de veurkeur. Bi’j een teveul an dielnemers maekt de orgeniserende warkgroep uut wie an et festival mitdoen mag. Daorbi’j zal mit naeme keken wodden naor de verscheidenhied an mezieksoorten om zo veur een zo ofwisselend meugelik festival te zorgen.