Ni’je rebriek: gerechten uut de streek

Recepten

Van now of an het StellingPlus d’r een ni’je rebriek bi’j: gerechten uut de streek. Jim kun now mitien al over twie gerechten lezen die mit naeme in et winterse jaorgetiede eten wodden. Over beide gerechten weren eerder te lezen op de Stellingwarver Spreukekelinder van 2003 en bin doe opschreven deur Koop Gorte van Hooltpae. Wie ok nog recepten of gerechten kent van eertieds kan die deurgeven an de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, de mitwarkers van StellingPlus plaetsen ze graeg op disse webstee! Et mailadres van de Schrieversronte is: info@stellingwarfs.nl.