Ni’je Stellingwarver lieties in ‘Singeliers’

Op vri’jdagmiddag 2 november bin in et streektaelmeziekpergramme ‘Singeliers’ van de lekaole omroep Odrie zangeres Sietske Sietsma en gitarist Rob Zandgrond te gaaste. Tegere vormen zi’j Rosie Kills, dat op Stellingwarfpop de twiede pries wun mit et lietien Et maekt da’k gao. Et duo dat akoestische meziek heuren lat het dudelik aorighied an et gebruken van et Stellingwarfs, zo zullen ze in de live-uutzending heur ni’jste Stellingwarver lietien Volwassen heuren laoten. Bi’jkotten zullen de Stellingwarver lieties van Rosie Kills ok via StellingPlus te beluusteren wezen.