Ni’jste boek Johan Veenstra

Mit et waeter veur de dokter

Ok al duurt de officiële prissentaosie nog even – die is op 20 jannewaori in et MFC De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae – et ni’jste boek van Johan Veenstra is disse weke binnenkommen bi’j de uutgeveri’je van de Stellingwarver Schrieversronte. In Mit et waeter veur de dokter bin prachtige, veural humoristische, verhaelen te lezen, et boek is te vergelieken mit Een meenske is gien eeerpel en De wereld is gek. Veur et prachtige omslag zorgde Sijtze Veldema van Dwingel. Et ni’je boek kan now alvast besteld wodden bi’j de Stellingwarver schrieversronte in Berkoop. Et telt 128 bladzieden en kost € 12,50. Vanof 20 jannewaori is et ni’je boek te koop in de boekwinkels.