NOMINAOSIE VEUR BOEK WINTERWILLE!

DSC_2887, winterwille boek

Kienderboek WINTERWILLE nomineerd veur Streektaelpries Dagblad van et Noorden

Oflopen zaoterdag wodde bekend dat et kienderboek ‘Winterwille’ nomineerd is veur de Streektaelpries van et Dagblad van et Noorden. Die pries wodt jaorliks uutrikt an et beste kulturele en/of keunstzinnige streektaelprodukt. Et boek Winterwille verscheen in november van et oflopen jaor en wodde uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte. An et boek warkten mit mekeer negen schrievers, fotografen en tekeners mit: Sietske Bloemhoff, Herma Egberts, Nanda van Gestel, Xavière Kolk, Ruurd Jelle van der Leij, Christine Mulder, Sjoukje Oosterloo, Frank Spijkers en Freddie de Vries. Ere nomineerden in de kattegorie poëzie en proza bin: Stip ter Laan (As ik nou mor eerst wat verdain), Tieme Woldman (Moord in het Mantingerveld), Alja Streutker (Niet van gistern; Biebelse verhalen veur kinder), Willem Tjebbe Oostenbrink (Opdreugde troanen), Rients Gratama & Carla van der Heijde (Pien en heur spinne) en Suze Sanders (Veenbraand). Op zundag 30 meert wodt in een feestelike bi’jienkomst in Slochteren bekendmaekt wie de Streektaelpries 2013 wunnen het. In 2009 wun Johan Veenstra de pries mit zien roman ‘Et geheim van de wiend’.

(Foto: Lenus v.d. Broek)