Odrie-pergramme Singeliers viert 1000e uutzending op 18 september

Veur de fans is et verplichte kost op de vri’’jdagmiddag en zundagmorgen om naor het popelaire streekmeziekpergramme Singeliers bi’j de lekaole omroep Odrie te luusteren. Now vri’jdag 18 september wodt et pergramme veur de 1000e keer uutzunnen en is daormit ok bijna twintig jaor vaaste prik op ‘e lokaole radio. Veur dit jubileum hadden de pergrammemaekers grootse plannen in gedaachten, mar deur de coronaperikelen wo’n die gedaachten now beparkt tot een twie uur durend pergramme vanuut de beparkte studio in Oosterwoolde.

Dat pergramme wodt prissenteerd deur Hans Koopmans en Jitze Hofstra, wiels technikus Jitze Hofstra ok de techniek van et pergramme in hanen het. Ommedaenken zal d’r besteded wodden an de geschiedenis van et pergramme en tuurlik is d’r veul meziek in de streektael. D’r bin gien artiesten uut de regio in de studio, wel wodt d’r weerommeekeken op al die veurgaande uitzendings deur de jaoren henne.

De jubileumedisie van dit goed beluusterde streektaelmeziekpergramme is op vri’jdagmiddag 18 september van 17.00 tot 18.00 ure. Op zundagmorgen 20 september wodt et pergramme van 10.00 tot 12.00 ure herhaeld. Et pergramme is radio Odrie te beluusteren op 104.4 op ‘e kabel en 106.9 in de ether. De reguliere streektaelpergrammes van ‘In Twielochten’ op ‘e vri’jdag en ‘Huus en Hiem’ op zundagmorgen komen die keer te vervalen.

Singeliers is het Stellingwarfse woord veur biezunder en is et muziekpergramme in de streektael dat op de lokaole omroep Odrie elke vri’jdag van vuffe tot zessse live vanuut de studio in Oosterwoolde wordt uutzunnen. Op het repertoire staot niet alliend meziek in et Stellingwarfs maar ok streekmuziek uit Grunningen, Overiessel, en Gelderlaand. Et wordt wekeliks per toerbeurt deur een vuuftal mitwarkers in et Stellingwarfs prissenteert. Zi’j weten de luusteraars te enthousiasmeren veur de door hen keuzen streekmeziek in dit pergramme.

Meziek maeken in je eigen tael wodt de hieltied populairder. De prissentaoters bin allemaole fan van streektaelmeziek en genieten d’r van om mooie meziek uut te zuken en te prissenteren. Daarbi’j verdiepen zi’j heur in de schiedenis van de streektael en de artiest. Deur per toerbeurt te prissenteren wodt d’r mitien ok veur een mooie ofwisseling zorgd. Bi’j de iene ligt et accent op volkmeziek, wiels een aander et zocht et in et onbekende of köst veur luusterlieties. D’r bin ok prissentaoters, die juust nommers kiezen die iederene kent. Daorbi’j wo’n de Stellingwarver troebadoers zeker niet vergeten.

In et streektaelmeziekpergramme weren in verleden ok meziekgroepies en soloartiesten die mitdeden an Stellingwarfpop of Stellingwarfs meziekfestival te gaaste. Zi’j schreven veur die jaorliks deur de Stellingwarver Schrieversronte orgeniseerde aovend speciaol iene of meerdere lietes in et Stellingwarfs.

As pergrammestaflid ‘sport’ vreug Hans Koopmans him in 2000 of, of de hieltied meer in de streektael brochte meziek ok niet bi’j Odrie op ‘e radio kon. Mit een goed veurbereidend half jaor gong in april 2001 de eerste uutzending uut aende. Koopmans bleef an now toe de enthousiaste en koördinerende mitwarker aachter de schaarms. Vanof et begin bin de prissentaoters Evert de Boer, Henk Kroese en technikus Jitze Hofstra bi’j et pergramme betrokken. Prissentaoters van et eerste uur weren veerder Hennie Koops, Wiebe Bruinenberg, Geert van der Meulen en Femmie van Veen.

Baukje Oosting kwam in 2011 as opvolger van Geert van der Meulen, Sietske Bloemhoff wodde eerder al de vervanger veur Hennie Koops en Hans Koopmans kwam de gelederen verstarken tdoe Bruinenberg en Van Veen eenn peer jaor leden mit Singeliers stopten.

Hofstra, die ok wel es as vervangend prissentaoter fungeert,  wodt bi’j ofwezighied vervongen deur Evert Sikkema, wiels in de eerste jaren ook Meile Kroese als stand-by van Hofstra optrad.

Omdat Odrie mit et streektaelpergramme ‘Huus en Hiem’ mitdee an et platform van de lekaole omroepen in et Nedersaksich gebied – zestien lekaole omroepen in Drenthe, Grunningen, Frieslaand, Overiessel, Twente en Gelderlaand, wodde d’r onder et motto ‘Samen sterk voor de streektaal’ in 2003 een gezaemelike streektaelhitparade opsteld. Iedere omroep zorgde dat d’r jaorliks ‘n twintigtal nummers deurgeven wodden, wat uuteindelik tot een geweldige lieste van streektaelnommers leidde. Vanuut de pakweg driehonderd inzunnen nommers wodde een top-48 saemengesteld, waoruut vanzels ok keuzen wodde as ’t pergramme Singeliers uutzunnen wodden mos.

Gewoonlik is et pergramme ‘Singeliers’ wekeliks te beluusteren op ‘e vri’jdagmiddag van 17.00 tot 18.00 ure. Et pergramme is op ‘e zundag dan opni’j te heuren tussen tien en elf ure morgens. Dat kan onder eren ok via de webstee van Odrie, ie moe’n dan even ‘live-stream’ anklikken.