Oflast

Op woensdagmiddag 30 september zol in de biebeltheek van Noordwoolde de Stellingwarver Kienderboekeweke mit een mooi veurleespergramme uut aende gaon. Now blieken daon het dat bi’j iene van de vri’jwilligers in et gebouw corona vaastesteld is, het de Stellingwarver Schrieversronte in overleg mit de biebeltheek besleuten om de middag niet deurgaon te laoten. De veurleesaktie is uutsteld naor laeter.