Ofscheidsaovend Ype Dijkstra

Ype, kelender 21-6

Twiede veurzitterJan Baas overhaandigde Ype Dijkstra et eerste exemplaor van de Stellingwarver Spreukekelender veur 2017. Op et schild van de kelender is een foto plaetst die Ype Dijkstra op de Delleboeren bi’j Berkoop maekte. (Foto: Lenus van der Broek)

Deensdagaovend 21 juni wodden de leden van de Stellingwarver Schrieversronte, die niet naor de jaorvergeerdering in meie kommen konnen, nog in de gelegenhied steld om heur vertrekkende veurzitter Ype Dijkstra de haand te drokken. Daornaost weren besturen van instellings en vertegenwoordigers van de overheden nuugd.

Ype, zael 21-6

Ype mit... 21-6

Twiede veurzitter Jan Baas kon een mooie groep meensken welkom hieten en vanzels in et biezunder de oold-veurzitter en de vrouw. Et wodde een slim genoeglike aovend mit veul goeie woorden veur Dijkstra, die op kundige wieze jaorenlaank et veurzitterschop uutvoerde. Woorden van lof weren d’r o.e. van Uultsje Hosper, de vroegere direkteur van It Fryske Gea, iene van de netuurinstellings daor de Schrieversronte al jaoren slim goeie kontakten mit het. Mar Hosper kende Dijkstra ok al vanuut de tied dat die nog burgemeester was van de gemiente Boarnsterhim, zodat d’r nog aorige verhaelen van doe naor veuren kwammen.

Ype, Koen Eekma, 21-6

Koen Eekma 

Saemenwarking mit Friese instituten

Hiel wies is de SSR mit et kedo dat anbeuden wodde Koen Eekma, de direkteur van de Friese taelinstelling Afûk. Eekma beud t.b.v. et hiemkunde-onderwies an om gratis gebruuk te maeken van een peer digitale taellessepakketten die deur de Afûk ontwikkeld binnen. Eekma vertelde dit veural ok te doen deur de altied goeie kontakten en saemenwarking van de beide taelinstellings onderling.

Ype, slotwooed, 21-6

Et slotwoord van oold-veurzitter Ype Dijkstra

Tael en streekkultuur belangriek

An et aende van de aovend vertelde Ype Dijkstra op zien bekende enthousiaste wieze hoe hi’j al die jaoren geneuten het van zien bi’jdrege veur de Stellingwarver Schrieversronte. Hi’j het alle goeie kontakten mit de ere bestuursleden, de direkteur en alle (warkgroep)leden as een riekdom erveren. Dijkstra legde ok nog even de naodrok op hoe groot as hi’j et belang van de eigen tael en kultuur veur de meensken in de streek vindt. Daornaost nuumde hi’j ok et belang van alle saemenwarking mit ere instellings as Historische Verienings, netuursinstaansies én de Friese instituten, die d’r de laeste jaoren op gang kommen is of die meer uutbreided wodden kon.

The Lion Rules

De optredens van The Lion Rules vullen bi’j iederiene ommeraek goed in de smaek 

De aovend wodde muzikaol opfleurd deur The Lion Rules, een Stellingwarfs/Fries duo dat bestaot uut Jeannette Roeles en Yska de Leeuw.

Foto’s: Lenus v.d. Broek