‘Op ’e luuster staon’ prissenteerd

Donderdagmiddag 10 meert wodde bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop et mediaboekien Op ’e luuster staon prissenteeerd. Op ’e cd van et mediaboekien bin verhaelen van H.J. Bergveld, Johan Veenstra en Klaas van der Weg te heuren. As ofwisseling bin op de cd butendat een tal lieties van Henk Bloemhof opneumen. Et mediaboekien is koppeld an et veurleesprojekt veur oolderen zoas dat al een stokmennig jaoren lopt, en dat now veerder uutbreided is naor de kleine dörpen.

10-3,3  10-3,4,stpl

(Foto’s: Lenus v.d. Broek)

Eerste exemplaor veur Femmie van Veen

Et eerste exemplaor van et mediaboekien wodde deur SSR-veurzitter Ype Dojkstra uutrikt an veurlezer Femmie van Veen. Al sund de invoering van et vak Hiemkunde in et basisonderwies is de inwoonster van Hooltpae arg aktief mit et veurlezen van verhaelen. Zo lest ze veur t.b.v. de hiemkundewebstee stellingwerf-heemkunde.nl, mar dot ok mit an de Tomke-veurleesweke in juni én tiedens de winterveurleesaktie veur oolderen, zoas die disse weke ok weer holen is, zo vertelde Dijkstra. ‘Jow hebben dit eerste exemplaor van ’Op ’e luuster staon’ as bliek van grote wardering meer as verdiend!’

Dijkstra gong in zien praotien ok nog even in op et belang van et veurlezen in et Stellingwarfs. Dat belang gelt liekegoed veur de jeugd as veur de oolderen, zo vun hi’j.

Tiedens de middag las behalve Femmie van Veen (verhaelen van Bergveld) ok Klaas Dijkstra veur, wiels Henk Bloemhoff een vuuftal Stellingwarver lieties heuren leut.

10-3,7, Stpl

Et twiede exemplaor van ‘Op ‘e luuster staon’ was veur veurlezer Klaas Dijkstra. Spietig genoeg kon Johan Veenstra – van him bin op ‘e cd ok twie verhaelen te heuren – deur ere verplichtings niet bi’j de prissentaosie wezen. (Foto: Lenus van der Broek)

10-3,6

Henk Bloemhoff zong niet alliend zien lieties die op de cd staon, mar hadde ok nog een toegift mit o.e. et onbekendere lied ‘Et oold turfgrevershuus’. (Foto: Lenus v.d. Broek)

10-3,13, stpl

Henk Bloemhoff hadde ok nog veur een speciaole ‘mitzinger’ zorgd, op een melodie van Cornelis Vreeswijk. Ok wethoolder Sierd de Boer van Oost-Stellingwarf – ok veur him was d’r uteraord een cd én verhaelebundel – zong van hatte mit!