Op Oranje 2: gedicht van Attie Nijboer

Op Oranje 2

Hiel Hollaand kleurt  oranje

Vanwegens een ni’je pandemie

Disse gekte kent gien beparking

We hebben et d’r poer drok mit

Somstieden ok slim te kwaod

Straoten, pleinen en grachten

Huzen, winkels en meensken

Et gaot van halem, wi’j gaon los!

As de balle rollen gaot

Kuwwe niet meer waachten

Et virus gript in et ronte

De R(onte) fakter is anstikkelik

Gaot finaol over de kop

D’r is gien holen meer an

We bin ien en al oge en oor

De happies van Cora van Mora

Vliegen de frituurpanne uut

Gaon grif van mond tot mond

Et bier zorgt veur lange meters plezier

En daegenlaank protte vertier

Behalven as oons elftal strukelt

Dan dukelt de besmettingsgraod

Van menuut tot menuut

En is et uut mit de warking

Van al die oranje fleur en franje!

Mar we gaon d’r veur

We lopen niet veuruut

En gaon we wel nat

Dan ligt et niet an oons

Dat is een feit, en simple zat!

We hadden vule meer in oonze masse

We misten niet alliend kaansen

Mar die VARS zien ook gien snas

Of zien et hielendal verkeerd

Wat speulde die tegenstaander gemien! 

Attie Nijboer