Opbrengst sutelaktie now boven de € 10.000,-

Mit een geweldige opbrengst van meer as € 3.000,- op de vierde sutelaovend komt de opbrengst van de grote huus-an-huus verkoopaktie van de Stellingwarver Schrieversronte now al roem boven de € 10.000,-. Topper in de verkoop blift de Stellingwarver Spreukekelender mar ok ‘Et Stellingwarver voegelboek’ van Freddie de Vries en Ruurd Jelle van der Leij en de beide ni’je routegidsen doen et arg goed. De sutelaktie levert de Stellingwarver Schrieversronte butendat een mooie groep ni’je leden op. Opvalend is ok de zowat altied positieve holing die de sutelders erveren angaonde de Schrieversronte en et Stellingwarfs.