Oplossing meertpuzeltien 2017

In et meertpuzeltien van de Stellingwarver Spreukekelender van 2017 mossen in acht uutdrokkings de ontbrekende woorden invuld wodden. Dat weren:

  1. Noordenstof komt MOOI weer of.

 

  1. Grote huzen weinig LAAND, dikke koppen en gien verstaand.

 

  1. Lange ti’jen is beter as lange VINGERS

 

  1. Hi’j is zo lui as een LUUS op een zeer heufd.

 

  1. Et leven is niet altied RIES mit rezienen.

 

  1. Dat is ok een mooie MENISTER van weer en wiend.

 

  1. Et is mi’j om et even, as et HONNEN binnen of teven.

 

  1. Drie keer PROESTEN is drie daegen mooi weer.