OPROEP: Schrief een spannend verhael!

Meensken die d’r aorighied an hebben om in et Stellingwarfs te schrieven, kun dit jaor weer een gooi doen naor de Stellingwarver Schrieveri’jepries. Die pries wodt om de twie jaor uutrikt en is bedoeld om et schrieven in et Stellingwarfs bi’j jong en oold an te vieteren.

Bi’j et uutschrieven van die anvieteringspries wodt deur de orgeniserende warkgroep elke keer een aander thema bedocht. Dit keer is de keuze valen op et schrieven van een spannend verhael in et Stellingwarfs. Veerder is keuzen veur twie leeftiedsgroepen. Zo kun jongeren tot en mit zestien jaor een verhael insturen en schrievers die oolder binnen as 16 jaor.

De dielnemers an die schriefwedstried kun heur eigen fantesie gaon laoten bi’j et schrieven van een ’thriller’. D’r wo’n gien beparkings oplegd, ok niet wat de lengte van et verhael anbelangt. Et verhael dat deur de dielnemers schreven wodt, moet veur 15 oktober inzunnen wodden. Een driekoppige deskundige jury gaot him dan bugen over de inzendings en beoordielt welk verhael as et beste uut de busse komt.

De pries veur et mooiste spannende verhael bestaot uut een geldbedrag van 500 euro en een oorkonde. De uutrikkinge van de Stellingwarver Schrieveri’jepries 2013 is op 22 november in de biebeltheek in Wolvege. De laeste prieswinner was Roely Bakker uut Makkinge. Tegere mit heur kleindochter schreef ze doe ‘Et verhael van Beppe en Renée’. Uut zeuven inzendings wodde dat keuzen as beste verhael.

Dielnemers an de Stellingwarver Schrieveri’jepries moe’n heur verhael veur 15 oktober opsturen naor de siktaoris van de orgeniserende warkgroep: Anne de Vries, Assepot 29, 8431 SB Oosterwoolde. Veerdere infermaosie over de pries en et riegelment is te kriegen bi’j veurzitter Jelke Nijboer, tillefoon 0516-451789.