OPROEP: Speul mit in Stellingwarver film!

Berkoop. Midden in et biezundere jaor 2017 – et is ommes dit jaor 500 jaor leden dat Stellingwarf in twie grieteni’jen opdield wodde – wo’n de opnaemen maekt veur de Stellingwarver film ’Daor klept de klokke weer. De film gaot over de periode an et begin van de 16e ieuw, de tied dat Stellingwarf veurgoed zien vri’jhied kwietraekte en bi’j Frieslaand indield wodde. Daorveur was et gebied twie ieuwen laank een min of meer zelsstaandig boererepubliekien.

Hendrik Hoogeveen, de schriever van ’Daor klept de klokke weer’ (foto: archief Martin van Nieuwenhoven)

’Daor klept de klokke weer’ is een verfilming van et gelieknaemige boek, dat krapan zestig jaor leden schreven wodde deur onderwiezer Hendrik Hoogeveen uut Oosterwoolde. Vuuftig jaor laeter, in 2007, vertaelde Hans Koopmans van Oosterwoolde, en ok onderwiezer, et boek in et Stellingwarfs en wodde et deur de Stellingwarver Schrieversronte anbeuden an alle basisschoelen t.b.v. et vak Hiemkunde in et basisonderwies. Et skript veur de film wodde kotleden schreven deur Thomas Rovers, een jonge regisseur uut Grunningen.

Speulders en lekaosie

Veur de film bin vier heufdrolspeulers neudig: de jonge Stellingwarver Franke die mit Auke Stelling, een dörpsrechter van De Haule en ere Stellingwarvers Stellingwarf verdedigt tot an et laeste toe. Franke is om de twintig jaor henne en een fleurige en ondernemende jonge die veur de vri’jhied van zien gebied opkomt. Auke Stelling is veertiger die zien gebied op een goeie en oprechte meniere bestuurt. Franke krigt bi’j zien stried tegen de vi’jaand de hulpe van Anne, een maegien van zien leeftied dat deur plunderende bendes heur huus en femilie kwietraekt is. D’r is ok een heufdrolle veur Sipke Durks. Sipke is van dezelde leeftied as Auke, mar een gemiene verraoder! Veerder bin d’r  een peer bi’jrollen veur de dörpsbewoners Gabe en Hidde. Daornaost bin d’r veul figuraanten van alle leeftieden neudig. In de film speulen butendat ok Aorend, et peerd van Franke, en Wodan, zien hond, een belangrieke rolle. Ok veur die beide rollen wodt uutkeken naor geschikte kandidaoten.

 

    

Thomas Rovers verkent ’Old Stoutenburgh’ (foto’s: Sietske Bloemhoff)

De film zal in de julimaond opneumen wodden. De opnaemen bin op verschillende lekaosies, mar een belangrieke lekaosie is et kesteel ’Old Stoutenburgh’ van Gregorius Halman in Blesdieke. Ok zullen d’r opnaemen wezen in de buurt van De Haule, Appelsche/Else en op ’e Delleboersterheide bi’j Berkoop. Veur et kamerawark zorgen studenten van de Filmakedemie uut Amsterdam, wiels Serge Epskamp van Zaandhuzen veur geluud en filmmeziek zorgt. De regie is in hanen van historikus en regisseur Thomas Rovers uut Grunningen, die al an meerdere filmprodukties mitwarkt het.

De film, die financieel meugelik maekt wodt deur de perveensie Frieslaand, et Fonds Ooststellingwerf en Stichting Bercoop Fonds is een produktie van de Stellingwarver Schrieversronte. De film, die ongeveer een half ure duren gaot, is veural bedoeld veur de (ooldste) leerlingen van et basisonderwies en de leerlingen van et vervolgonderwies.   

Oproep

Wie zin het en speul mit in disse eerste echte Stellingwarver film, die kan him opgeven bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Disse oproep gelt niet alliend veur de vier heufd- en twie bi’jrollen, mar ok veur de figuraanten. Opgeven kan deur te mailen naor info@stellingwarfs.nl, mar bellen kan ok: 0516-451108.