Perveensie dan toch…

Tsjonger

Ach, now gong et even zo goed… Stellingwarfstaelige bodden van de perveensie bi’j de anleg van een ni’je retonde bi’j Wolvege. Prachtig, zo heurt et vanzels!!

Mar op meer plakken in Stellingwarf wodt an de wegen warkt, zo ok in Oost-Stellingwarf. Daor komt ommes de zo broodneudige anpassing an de N381! En daorveur moet now tiedelik et fietspad langs de ‘Tsjonger’ ofsleuten wodden! Mar gaot et daorbi’j niet om die unieke revier mit officieel twie unieke naemen?? Iene in et Stellingwarfs (De Kuunder), en iene in et Fries (Tsjonger)?? Zoj’ dan an de Stellingwarver kaante – misschien simpel docht – niet de Stellingwarver naeme ‘De Kuunder’ verwaachten meugen?? Ja, vanzels meuj’ dat verwaachten! Mar… zie de foto! Fuj toch, meensken van de perveensie…