Prissentaosie Verzin

Vri’jdagmiddag 16 december verscheen Verzin, et twiede boek van schriefster Roely Bakker van Makkinge. De prissentaosie was in kleine kring thuus bi’j Roely en heur man Jan. Uut naeme van et bestuur van de Stellingwarver Schrieversronte, de uutgever van et ni’je boek, voerde twiede veurzitter Attie Nijboer et woord en overhaandigde et eerste exemplaor an de schriefster. Et twiede exemplaor was veur vormgever Bauke Visser Koenders uut Haulerwiek, hi’j zorgde veur een prachtig omslag. In Verzin bin verhaelen en gedichten opneumen, et boek telt 112 bladzieden en kost € 11,50. Op de twiede literaire aovend die de Stellingwarver Schrieversronte in 2012 orgeniseerd zal d’r ommedaenken wezen de schrieveri’je van Roely Bakker. Die twiede literaire aovend, mit o.e. ok een optreden van de bekende Drentse schriefster Marga Kool, is op 23 meert in kefé ’t Anker in Else. Zie veur et omslag van Verzin op:

Verzin: ni’jste boek van Roely Bakker