Regionale cultuur: nostalgie of houvast in de toekomst

Regionale cultuur: nostalgie of houvast in de toekomst. Onder die titel hul Hans van Borselen van De Fochtel op 9 november een lezing bi’j gelegenhied van et 40-jaorig bestaon van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. De lezing is hielemaole te lezen deur even te klikken op Regionale cultuur

Foto’s: Lenus van der Broek