Riekdom

Riekdom

Rusteloos
jaegen de meensken
aachter heur dromen an

dromen van riekdom
dromen van altied meer
dromen van altied groter
dromen van altied beter

*
ze vergeten
de grote riekdom
die ze al jaoren bezitten

Een gedicht dat je in disse tieden tot daenken zet… Jan Veldhuizen (1941 – 2005) schreef et indertied. Ype Dijkstra uut Oosterwoolde maekte de mooie foto’s in et Diakenievene in Ni’jberkoop.