Schrieversronte hoolt opni’j mark twiedehaans boeken

Op zaoterdag 27 oktober hoolt de Stellingwarver Schrieversronte veur de twiede keer dit jaor een boekemark mit twiedehaans boeken. Dit keer staon vri’jwilligers van de stichting mit een grote veurraod twiedehaans boeken bi’j The Readshop (Zwikstra) in Wolvege. Oflopen 15 september was de eerste twiedehaans boekemark. Die was bi’j boekhaandel Bruna in Oosterwoolde en arg veul boeken kregen die dag een ni’je eigener.

Eerder dit jaor dee de Schrieversronte, mit naeme onder de leden van de stichting, een oproep om twiedehaans boeken beschikber te stellen veur de marken. Nao die oproep wodden deuzen en deuzen vol mit boeken naor et Schrieversrontegebouw brocht, en ok nao 15 september kwammen d’r opni’j veul boeken binnen.

Opvalend is dat d’r veur disse biezundere marken veul biezundere en weerdevolle boeken beschikber steld binnen. Veur liefhebbers van (vaeks nog muuilik te kriegen) boeken is de mark van 27 oktober dan ok beslist een anraoder. 

De mark begint morgens om elf ure en duurt tot middags vier ure. De opbrengst van de mark is bedoeld veur et financieren kunnen van alle jubileumaktiviteiten van de 40-jaorige Schrieversronte, zoas o.e. de ienakteraovens en de literaire aovenden.