Speciaol jubileumnommer van Stellingwarfs tiedschrift De Ovend

Niet alliend de Stellingwarver Schrieversronte bestaot dit jaor 40 jaor, etzelde gelt ok veur et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend.

Tiedens et jubileum van de Stellingwarver Schrieversronte kon an et aende van de bi’jienkomst een speciaol jubileumnommer van et tiedschrift an alle jubileumvierders mitgeven wodden. Veur dit biezundere nommer was een speciaole gaastredaktie saemensteld, die beston uut Antje van Dijk-van der Lende (raodslid veur de VVD in West-Stellingwarf), Jesper Christensen (raodslid veur de PvdA in Oost-Stellingwarf) en Peter Riksma (neerlandikus en bestuurslid van de Stellingwarver Schrieversronte).

Veur et biezundere nommer was eerder een oproep daon om wark in te sturen. Op de oproep wodde butengewoon goed reageerd. D’r kwammen veul inzendings binnen, zodat de kemmissie veul keuze hadde om et blad mit te vullen. Veur et jubileumnommer was ok de mitwarking vraogd van twie jonge fotografen die vaeker wark leveren veur de Stellingwarver Schrieversronte. Ruurd Jelle van der Leij zorgde veur een prachtige serie netuurfoto’s mit daorbi’j de technische uutleg over elke foto, hi’j leverde butendat ok de omslagfoto. Marije Kuiper keus uut een lange lieste van naemen van vri’jwilligers een zestal die ze op petret zette, ze zorgde ok veur de bi’jheurende tekst.

In et blad bin veul mooie gedichten te lezen van o.e. Christine Magour, Willem Jan Teijema, Sake Russchen, Harmen Houtman en Johan Veenstra. Daornaost bin ok kotte verhaelen en kollums opneumen, o.e. van Anne Bult en Klaas Boersma. Et blad begint liekewel mit een vraoggesprek dat Peter Riksma had mit schaetster en zangeres/muzikaant Carolien Hunneman uut Oosterwoolde. Veur de mooie foto’s van Carolien zorgde vormgeefster en fotografe Herma Egberts van Berkoop.

De Ovend wodt an alle leden van de Stellingwarver Schrieversronte toestuurd, mar is ok in de losse verkoop te kriegen bi’j boekhaandel Bruna in Oosterwoolde en boekhaandel Zwikstra in Wolvege (pries: €3,50).

 

Foto (Ruurd Jelle van der Leij) omslag jubileumnommer De Ovend:

‘Nao 40 jaor oolde koenen uut de sloot haelen? Welnee, wi’j kieken veuruut!’