Speciaole uutzendings ’In Twielochten’

In disse, veur veul meensken, smoeke vekaansieperiode zorgt et ni’je Stellingwarver radiopergramme ‘In Twielochten’ twie speciaole uutzendings. Zo wodt op 27 december et verhael ‘De kastaovend van de jeneverkeuning’ van Jouk, de schoelnaeme van Martinus Bakker (1926-1996), verteld deur Klaasje Herder van Oosterwoolde, wiels d’r veerder luusterd wodden kan naor biezundere (streek)meziek. In de uutzending van 3 jannewaori is d’r ommedaenken twie volksverhaelen van Wube Lamers van de Kuunderwal, en is d’r ok veur die keer een biezundere meziekkeuze maekt.

‘In Twielochten’ is elke vri’jdagaovend te beluusteren van zes tot zeuven ure op de lekaole omroep Odrie in Oost-Stellingwarf en op Radio Centraol in West-Stellingwarf. Et pergramme wodt herhaeld op ’e zundagmorgen van negen tot tien ure. ‘In Twielochten’ is trouwens ok via ’live-stream’ op ’e beide websteden van de omroepen te volgen.

Et radiopergramme is een perduktie van de Stellingwarver Schrieversronte en wodt ombeurten prissenteerd deur Sietske Bloemhoff en Kjest Herder; laestnuumde zorgt ok veur de techniek.