SSR dichte

Tot 20 april gaon alle aktiviteiten en bi’jienkomsten van de Stellingwarver Schrieversronte niet deur vanwegens de bekende omstaandigheden. Dat gelt ok veur de jaorvergeerdering op woensdag 15 april. De ni’je daotum daorveur wodt laeter bekend maekt. Et kantoor is beparkt eupen, zodat mails en post wel lezen wodden. Op de websteden blift vanzels zoas altied wel et laeste ni’js te lezen.