Stellingwarf in Vierdaegse Nijmegen

 

Netuurlik doen d’r alle jaoren ok Stellingwarvers mit an de Vierdaegse van Nijmegen. Da’s gien ni’js. Mar mooi is et vanzels wel as dielnemers zien laoten waor ze wegkommen. En mit riegelmaot laoten ok Stellingwarvers dat zien. Zo kuierde een peer jaor leden Geert Dekker mit zien kollegakuierders uut Wolvege de tocht in shirties mit een Stellingwarver tekst. Dit jaor dee Arie den Blanken van Makkinge, hi’j is o.e. lid van de Raod van Advies van de Stellingwarver Schrieversronte, mit en hadde de Stellingwarver vlagge van Oost an zien rogzak hangen. Bi’j ankomst op de laeste dag stak hi’j liekewel de vlagge in top van een hanteerbere vlaggemast, zodat zien bruur him herkennen zol. En dat lokte, want die maekte disse foto!