’Stellingwarfs bedrog’ beste Stellingwarver lied van 2016!

dsc_8012

De zanggroep ‘k Wait nait’ wun de eerste pries mit ‘Stellingwarfs bedrog’ (foto: Lenus v.d. Broek)

dsc_7990

De twiede pries was veur Serge Epskamp mit ‘Kri’jen op et veld’ (foto: Lenus v.d. Broek)

dsc_8040

De dadde pries gong naor Flashbang mit ‘Gisteraovend’ (foto: Lenus v.d. Broek)

Zaoterdagaovend 12 november wun de zanggroep ‘’k Wait nait’ et Stellingwarfs Meziekfestival 2016 mit et lied ’Stellingwarfs bedrog’. Serge Epskamp wun de twiede pries mit ’Kri’jen op et veld’ wiels de dadde pries naor de band Flashbang gong mit ’Gisteraovend’. Et Stellingwarfs Meziekfestival was dit keer in De Miente in Oosterwoolde. Roem over de honderd bezukers zorgden mit mekeer veur een sfeervolle muzikaole Stellingwarver aovend. Behalven de drie winners van de wedstried deden an et festival mit: Lammy Bruyns (zi’j wun veurig jaor de eerste pries), et duo The Lion Rules, et koor Elser Smart en De Scheve Schaats Band. Deur ziekte moest de band Spirit of the Dark verstek gaon laoten. De jury beston uut Gerda Hoogeveen, Philomène Bloemhoff en Appie van Riesen. De prissentaosie was, op heur bekende enthousiaste wieze, in hanen van Anna Span, veur et veurtreffelike geluud zorgde Kor Slofstra. Et festival wodde rechtstreeks uutzunnen deur de lekaole omroep Odrie. Et doel is dat de Stellingwarver Schrieversronte et festival ankem jaor opni’j orgeniseren zal in Oosterwoolde; de eerste dielnemers gavven heur al op.

dsc_7995

D’r was ommeraek veul belangstelling én wardering veur et festival (foto: Lenus v.d. Broek)

dsc_7934

Ok Lammy Bruyns, de winneres van veurig jaor, dee weer an et festival mit (foto: Lenus v.d. Broek)

dsc_7950

Veur een smaekvol optreden zorgde et duo The Lion Rules (foto: Lenus v.d. Broek)

dsc_7984

Veur een sprankelende prissentaosie zorgde Anna Span (‘Pippi van Odrie’) (foto: Lenus v.d. Broek)

dsc_7967

Veul lof was d’r ok veur et koor ‘Elser Smart’, mit oolde Stellingwarver ’tradionals’ as De Bakkiesman en Waor de Lende (foto: Lenus v.d. Broek)

dsc_8022

De Scheve Schaats Band brocht bekende covers mit Stellingwarver vertaelings die goed in de smaek vullen (foto: Lenus v.d. Broek)