Stellingwarfs in Dwingel

Op zundag 10 november is d’r bi’j Grand Café  De Brink in Dwingel weer een ‘Tael an taofel’. De orgenisaosie van disse aorige zundagse aktiviteit is in hanen van et Drentse ‘Huus van de Taol’. De opzet d’r van is dat ien keer in de maond streektaelschrievers en muzikaanten twie keer een ure optreden. Tussen die twie uren deur krigt et publiek een waarme maoltied en heurt d’r ok koffie en thee bi’j et hiele arrangement.

   Alweer een schoffien leden wodde de Stellingwarver Schrieversronte benaoderd mit de vraoge naor naemen en gegevens van Stellingwarver schrievers en muzikaanten, zodat ok die es van heur heuren laoten konnen krek an de ere kaante van de greens mit Drenthe. Daor wodde uteraord an voldaon, zodat intied o.e. Roely Bakker, Koosje Hornstra, Attie Nijboer en Rob Zethoven al veur een bi’jdrege zorgden in ‘Tael an taofel’, somstieden tegere mit Drentstaelige kollega’s.  

   Dit keer is et pergramme liekewel hielemaole in et Stellingwarfs. Schriever Freddie de Vries lest een peer van zien verhaelen veur uut zien boek ‘Ok et beste peerd stroffelt wel es’, wiels Harmen Houtman mit een tal van zien gedichten komt. Veur de muzikaole bi’jdrege zorgt zangeres Lammy Bruyns; zi’j lat eigen Stellingwarver vassies heuren, heurzels begeleidende op ‘e moenieke.

De veurstelling begint om 11 ure en is om 14 ure oflopen. Risserveren kan tillefonisch bi’j de orgennisaosie van Tael an Taofel: Ans Klok 0521-592468 0f Geesje Oosting 0521-592468 of via de mail naor ans.klok@ziggo.nl of j.oosting01@home.nl