Stellingwarfs tiedschrift DE OVEND vuuftig jaor! (8) – Tillevisie debuut

Op ‘e tillevisie

De Schrieversronte het zoas jim weten zien t.v.-debuut maekt. Aorig is et fotogien van de heer Martin van Nieuwenhoven, dat hi’j ‘exclusief’ veur De Ovend maekte. We drokken et hierbi’j of.

Uut de Ovend van April 1979, no.2, blz. 4.

Bron