Stellingwarver Boekeweken

Mit et verschienen van et ni’je boek ‘Uit de geschiedenis van Wateren, Zorgvlied en Oude Willem gongen mitien de Stellingwarver Boekeweken uut aende. Negen weken lange is d’r iedere weke een aktiviteit mit een anbod. Tot 21 september kost et ni’je boek €17,50, daornao €19,95, te bestellen via info@stellingwarfs.nl. De Boekeweken kommen dit jaor in de plak van de sutelaktie.