Stellingwarver middag in ‘Et darreltien’

In et eupenlochttheater van Der Izzerd is d’r op zundagmiddag 6 juli een Stellingwarver middag. Tenielverieninge ‘De Vriendenkring’ speult die middag de Stellingwarver ienakter ‘De Arfenis’. De ienakter gaot over een femilie waor de laeste oolder van uut de tied raekt is en dan gaot et wel es zo, zoas et in dit verhael gaot…! Wie de Stellingwarver ienakters van ‘De vriendenkring’ kent zal disse middag beslist niet missen willen; veur eren is et een mooie gelegenhied om mit de tenielploeg in de kunde te kommen!

Mar d’r vaalt 6 juli van meer moois te genieten daor in ‘Et darreltien’. Kees Koopstra van Else zal iene van zien mooie Stellingwarver verhaelen vertellen en d’r is een kabberetière. Dat is Nelie Mulder-Winter, en heur wieze van kabberet dot wel wat an die van Tineke Schouten daenken! De Stellingwarver middag zal ofsleuten wodden deur de ienpersoonsband Roberto Gianti.

Et eupenlochttheater ‘Et Darreltien’ kuj’ aachter et dörpshuus ‘De Bult’ vienen, an de Idzardaweg 47 op ’e Rizzerd. Bi’j minder goed weer is de middag in et dörpshuus.

De intree is € 4,00, jongeren tot 18 jaor betaelen € 1,00.