Stellingwarver Schrieveri’jepries uutrikt an Sjoukje Oosterloo

DSC_3194, Sjoukje, Sierd en oorkonde

Wethoolder Sierd de Boer van Stellingwarf-Oostaende rikte de pries uut an Sjoukje Oosterloo. (Foto: Lenus v.d. Broek)

Vri’jdagaovend 22 november wodde de Stellingwarver Schrieveri’jepries uutrikt an Sjoukje Oosterloo van Drachten. Zi’j wun de literaire pries mit heur spannende verhael ‘Duvelskeunsten’. Neffens juryveurzitter Peter Riksma wodde al riekelik gauw dudelik veur welk verhael de pries wezen moest. Et verhael is goed van opbouw, de spanning verflauwt niet en et Stellingwarfs is op kundige wieze bruukt, neffens de uut drie personen bestaonde jury.

Wethoolder Sierd de Boer van Oost-Stellingwarf rikte de pries en bi’jheurende oorkonde uut an de winneres, die angaf d’r slim wies mit te wezen. Mit mekeer leverden elf meensken wark in veur de pries. De feestelike aovend wodde muzikaol opfleurd deur Carolien Hunneman, die speciaol veur heur optreden uut Finlaand overkwam.

DSC_3176, Schr.pries, Jelke

Jelke Nijboer, de veurzitter van de warkgroep H.J. Bergveldpries eupende de aovend. Rechts de prieswinneres Sjoukje Oosterloo. (Foto: Lenus v.d. Broek)

DSC_3178schr.pries, jury

De jury van de Stellingwarver Schrieveri’jepries 2013: v.l.n.r. Abel Darwinkel, Ferdinand de Jong en juryveurzitter Peter Riksma. (Foto: Lenus v.d. Broek)

DSC_3185, schr.pries, Carolien

Carolien Hunneman verzorgde veur heur fan Sjoukje Oosterloo en alle ere gaasten een prachtig optreden. Carolien was daorveur speciaol uut Helsinki overkommen. (Foto: Lenus v.d. Broek)

Et verhael ‘Duvelskeunsten’ is te lezen in et decembernommer van et Stellingwarfs tiedschrift ‘De Ovend’. Et blad verschient in de eerste weke van december en wodt verstuurd naor de leden van de Stellingwarver Schrieversronte. Losse exemplaoren kun veur € 3,50 kocht wodden bi’j de Schrieversronte in Berkoop, Bruna Oosterwoolde en The Readshop in Wolvege.