Sutelaktie gaot 26 augustus uut aende

Sutelaktie Schrieversronte gaot op 26 augustus uut aende

Op maendag 26 augustus gaot in de gemiente West-Stellingwarf weer de jaorlikse sutelaktie van de Stellingwarver Schrieversronte uut aende. Tiedens die aktie wo’n mit naeme de ni’jste boekuutgiften van de stichting huus an huus te koop anbeuden. Zoe’n 75 vri’jwilligers zorgen d’r alle jaoren weer opni’j veur dat veul meensken ok op disse wieze in de kunde kommen mit de Stellingwarver streektael en streekkultuur. Behalven boeken liggen d’r in de sutelkrojen ok cd’s, de ni’je Stellingwarver spreukekelender en et Stellingwarver tiedschrift De Ovend te koop. Veurdat ze op pad gaon kommen de sutelders eerst bi’j mekeer in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop. Mit een geweldige galp op de speciaole suteltoeter wo’n de sutelaktieweken elk jaor eupend.

De sutelaktie komt op 26 en 28 augustus en 2 september in: De Hoeve, De Langelille, De Oosterstreek, Munnikeburen, Noordwoolde, Scharpenzeel, Sliekenborg, Spange en een pat van Wolvege.

Op 4, 9 en 11 september wodt d’r suteld in: Appelsche-Zuud, Berkoop, Makkinge, Ni’jberkoop, Oosterwoolde-Zuud en Haulerwiek.

DSC_9554

Onder anvoering van Schrieversronteveurzitter Ype Dijkstra blaost sutelvri’jwilligster Titia op de speciaole suteltoeter en kon de sutelaktie van 2012 beginnen! (Foto: Lenus v.d. Broek)