Keuperen ploert

Keuperen ploert

 

Wat hej’ oons

lange waachten laoten!

 

Muui van alle

natte daegen

koolde naachten

onbehaegen

d’r kwam gien aende an!

 

Now braan ie d’r op

mit baastend geweld

 

Verschruui ie,

verbraan ie

 

Et mooie, frisse, grune

zal  in bruun vervaegen

 

En wi’j?

bin nog hieltied gien maoten

 

Blieven klaegen

Daor kuj’ van op an!

  

Attie Nijboer