Sutelaktie 2016 is begonnen!

Lutz en Ype, sutelaktie 2016  Ype en Lutz, 2016

Twiede Kaemerlid Lutz Jacobi en oold-veurzitter SSR Ype Dijkstra deden goeie zaeken op ’e Haule

Mit prachtig zommers weer gong maendagmiddag op ’e Haule en in Donkerbroek de jaorlikse sutelaktie van de Stellingwarver Schrieversronte uut aende. Zoe’n twintig vri’jwilligers tuugden nao de eupening in Berkoop de diek uut mit o.e. de Stellingwarver Spreukekelender van 2017, twie ni’je routegidsen (deur et stroomgebied van De Lende) en et splinterni’je boek ’Sprokies van Grimm in ’t Stellingwarfs’.

Veurzitter Jan Baas gaf in zien welkomstwoord an weer op een slim goeie verkoop te hopen, mar ston eerst even stille bi’j et zo haostig uut de tied raeken van Geert van der Meulen. Oold-bestuurslid Van der Meulen hulp eerder jaorenlaank mit an de orgenisaosie van de aktie, en sutelde butendat elk jaor in zien woonplak Oosterwoolde.

Henk Veen, 2016

Henk Veen (82) eupende de 42e sutelaktie

Tredisiegetrouw wodde de sutelaktie eupend deur et geven van een galp op de speciaole suteltoeter. Dit keer was die ere veur Henk Veen van Oosterwoolde, die mit zien 82 jaor iene van de ooldste sutelders is.

De sutelders bin ok woensdag 31 augustus en maendag 5 september in Stellingwarf-Oostaende. Ze kommen dan o.e. in Appelsche, De Fochtel, Else en Oosterwoolde. Vanof woensdag 7 september is de aktie in Westaende.

broodsmeren, 2016

Koosje Hornstra, Sientje Hogeling en Ineke Oudshoorn zorgden veur lekkere broties veur de sutelders.

Foto’s: Lenus v.d. Broek