Sutelaktie 2017 brengt € 9.300,- op!

Maendag 25 september is bi’j de Stellingwarver Schrieversronte de jaorlikse sutelaktie ofsleuten en daor wodde deur de vri’jwilligers an et aende van de aovend mit een goed gevuul op weerommekeken. De opbrengst van dit jaor was € 9.300,-, dat is zoe’n € 800.- hoger as veurig jaor en ok de gemiddelde opbrengst per boekebak/kroje was beter.

Opni’j verkocht de Stellingwarver Spreukekelender ommeraek goed. Et bliekt dat de grote ofwisseling an onderwarpen in die kelender een goeie formule is. Hiel goed verkochten ok de ni’je boeken ‘De raadselachtige gemeentewapens van de Stellingwerven’ van Frans Wuijts en ‘In de grote stoeve en ere verhaelen uut Appelsche’ van Wiebe de Jong. Daornaost was d’r veul belangstelling veur de driedielige serie fietsroutegidsen langs De Lende van Geert Lantinga. De dichtbundel ‘De overkaant van et waeter’ van Johan Veenstra raektie uutverkocht; uutverkocht is ok et boek ‘De Friese waterlinie’ van Meindert Schroor en zowat uutverkocht et boek ‘De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden’ van Jan Koops en Jan de Vries.

De sutelaktie wodt dreugen deur een grote groep van vri’jwilligers van de Schrieversronte. Mit mekeer zorgen zi’j d’r veur dat de uutgiften goed an de man brocht wodden. Bestuur en direktie bin heur vanzels allemaole slim erkentelik veur heur zo grote bi’jdrege. Deur heur inzet kun o.e. opni’j ni’je boeken uutgeven wodden!

In 2018 begint de sutelaktie op maendag 3 september. Dat wie mithelpen wil om ok in dat jaor veur een mooie verkope te zorgen, die kan him now al anmellen bi’j de administraosie van de SSR in Berkoop (info@stellingwarfs.nl)!