Sutelaktie zet goed in!

De jaorlikse sutelaktie van de Stellingwarver Schrieversronte is maendagaovend 29 augustuss goed uut aende zet. Ok al regende et now en dan, de sutelders verkochten veur mar liefst € 3.000,- an boeken en kelinders in Berkoop, Ni’jberkoop en een diel van Makkinge. Toppers bin et boek van Rob Zethoven Een beul van een dokter en de Stellingwarver Spreukekelinder. Kommende woensdag bin de sutelders o.e. in Donkerbroek en Oosterwoolde. An de orgenisaosie en uutvoering van de aktie doen roem 80 Schrieversronte-vri’jwilligers mit.

.

Deur et blaozen op de speciaole suteltoeter geft Geert van der Meulen onder toezicht van Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra an dat de sutelaktie 2011 uut aende gaon kan.

Veurdat de sutelders op pad gaon bin d'r veur heur overheerlike bolties, sukerbolle en koffie en thee. Links de beide routeplanners veur Oost-Stellingwarf: Margje van der Meulen uut Berkoop en Fenna van der Meulen uut Appelsche. Zowat rechts Johan Veenstra die krek as veurgaonde jaoren weer alle aovens mit sutelt.

De beide foto’s bin maekt deur Joke Dijkstra.