Te Keunst en te Kuier

De organisaosie en de dielnemers van et tuunfestival Te Keunst en te Kuier hebben niks te klaegen had! Niet an belangstelling, pattie meensken toogden langs pad en diek om keunst, kultuur en vermaek te snoeven en te erveren. Wat ok zeker mit zat was et prachtige naozoemerweer. De weergoden weren oons alderdeegst goed gezind. Beide daegen, 4 en 5 september scheen de zunne volop, dat de stemming zat d’r goed in.

Ok bi’j FriesGoed in Ni’jeberkoop waoras Grietje Bosma en ik, Attie Nijboer, tegere veurdregen mochten in de eigen streektael. De gedichten weren speciaol maekt veur disse tuunsessie, waorbi’j liekewel de omgeving en et thema ‘eupen’ een goeie bron veur inspiraosie weren.

Ik brocht daor o.e. een ode an FriesGoed en Grietje schreef een gevulig gedicht over de LHBTIQAPC vlagge die daor an de gevel wappert.


Ode an FriesGoed

FriesGoed
Goed Fries
Et parredies op eerde
Van Gerben en Janou

Mooi broesplak
Veur keunst en kultuur
Mit koulissen d’r ommetoe

Beider passie, liefde
En andacht veur netuur
Zo ludet heur webstee

Zette eerst de galerie
En laeter ok nog
De B&B uut stee

Et vri’je, kreatieve
Komt goeddiels
Van heur haand

Hi’j het ok
Zorg en oge
Veur de praktische kaant’

Heur boerderi’je is
Een kuuroord veur
Verbelinge en vertier

Welkom, FriesGoed is eupen
Vule jow thuus
Op jow eigen menier

Meenske en dier
Vienen hier
Heur gerak

Heur butenbad
Is een eupenbaoring
De steerns bin jow dak!

Hier in de midden
van de buurtschoppen
Iegypte en Frankriek

Kuj’ nog votdromen
Kom ie tot heerlik tot rust
Is al et mooie binnen haandberiek

Zorgzem is hier de maot
Fietsen, kuieren of luibuizen
Meugelikheden te over, in overvloed.

FriesGoed
Goed Fries
Alles is goed
En niks moet!


eupen wezen
(de lhbtiq+vlagge op disse lokaosie)

“et gaor over oonze twiede dochter
makkelik vienen we et niet
mar we gaon et mit jim delen
dan biwwe et ok mar kwiet

ze is verliefd,da’s niet bezunder
mar ingewikkeld is et wel
hi’j is nog man
mar zit in et verkeerde vel

zien naeme anpast, dat gong makk’lik
mar et aander zomar niet
zien huwelik is al naor de knoppen
en ok zien kiender hebben verdriet

en now trof hi’j oonze dochter
ze wodden verliefd, ja allebeide
op man? of vrouw? wie zal et zeggen?
of bin et einliks now twie meiden…?

laoten we d’r eupen over wezen
en et oonze vrunden zeggen
dan kuwwe d’r mit mekere over praoten
en hoeven we laeter niks meer uut te leggen”.