Tentoonstelling schilderi’jen Dick Bakker

Vanof 20 juli t/m begin oktober is d’r in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte een expesisie van schilderi’jen van keunstener Dick Bakker uut Ooldetriene. In die periode bin d’r schilderi’jen te zien van de West-Stellingwarver netuurgebieden de Braandemeer en de Rottige Miente. Kenmarkend veur die gebieden bin de weren en ribben die ontstaon binnen doe d’r in de veurige ieuw vene ofgreven wodde. In de schilderi’jen lat de keunstener de gebieden in de verschillende jaorgetieden zien. Om zokke biezundere mementen vaaste te leggen maekt Bakker buten een groot tal schetsen, die hi’j daornao in zien atelier in eulievarve uutwarkt.

Dick Bakker wodde in 1954 geboren in Assen. Van 1974 tot 1979 studeerde hi’j an de akedemie veur beeldende keunsten Minerva in Grunningen. De eerste drie jaor nao et ofronden van zien studie woonde en warkte hi’j in Drenthe, van 1982 of was hi’j roem 25 jaor woonachtig in Zeelaand. Daor schilderde hi’j mit naeme de Oosterschelde, de poolders en de mit riet bedekte brakke netuurgebieden langs de Zeeuwse kust.  

In 2007 kreeg Dick Bakker de gelegenhied om in West-Stellingwarf in een ni’je omgeving warken te gaon. Behalven laandschoppen maekt hi’j ok kleinere schilderi’jen van voegels op hoolt dat hi’j vunnen het.

De expesisie kan van 20 juli tot 19 augustus daegeliks bezocht wodden tuussen 13.00 en 18.00 ure, de toegang is gratis. Daornao is et wark tiedens kantooruren van de Stellingwarver Schrieversronte te bezien.