Tentoonstelling WO2 deur burgemeester Oosterman eupend

burgemeester, Niek

Maendagmorgen 13 april eupende burgemeester Harry Oosterman van Oost-Stellingwarf een biezundere tentoonstelling rond de Twiede Wereldoorlog. Bi’j die eupening weren kiender van basisschoele De Lamer betrokken, zi’j warken dit veurjaor an een groot projekt rond die oorlog. Oosterman gaf an dat hi’j et van groot belang acht dat kiender weet hebben van die verschrikkelike periode 40-45. Dat oons laand now al 70 jaor niet betrokken west het bi’j oorlogen is best biezunder. Niet zoveer veur die tied haj’ ommes de Eerste Wereldoporlog en in de 19e ieuw was d’r ok nogal es oorlog. Vandaege-de-dag is d’r opni’j veul spanning in de wereld, zoas de situaosie in Oekraïne en die in et Midden-Oosten. De burgemeester komplementeerde daoromme et initiatief van de Stellingwarver Schrieversronte om een tentoonstelling te orgeniseren die mit naeme bedoeld is veur de kiender. De tentoonstelling wodde inricht deur de vri’jwilligers Jan Menger, Jan de Vries, Hendrik Betten, Pieter de Jong en Roelof Dragt, mit hulpe van Schrieversrontemitwarkster Saskia Douma.

Niek, 3

Veur disse biezundere eupening hadde de Schrieversronte ok auteur Niek van der Oord nuugd. Van der Oord vertelde de kiender an de haand van een PowerPoint over de Joodse warkkaampen zoas die hier bi’jomme indertied veurkwammen. Die kaampen weren de plakken waor Joden eerst verzaemeld en an et wark zet wodden. Begin oktober 1942 bin alle meensken die in die kaampen zatten toegelieke vothaeld en ofvoerd naor Westerbork en vervolgens naor de vernietigingskaampen. De auteur van et krek opni’j verschenen boek ‘Joodse Werkkampen’ hadde ok een koffertien mitneumen. Dat koffertien wodde deur zien eigener in bewering geven doe hi’j naor Westerbork ofvoerd wodde. Et koffertien is d’r nog altied, de eigener is nooit weerommekommen. Et verhael maekte zichtber indrok op de kiender.

Wiesje

Nao de eupening konnen de leerlingen an de haand van een begeleidende lesbrief de tentoonstelling bekieken. Mit mekeer zullen zoe’n tien schoelen de tentoonstelling bekieken gaon. De tentoonstelling, die tot en mit 26 april duurt,  is veur iederiene te bezuken. Dat kan van maen- tot en mit vri’jdag tussen 9.00 en 16.00 ure, in et weekaende van 13.00 tot 16.00 ure. De toegang is ommenocht.

kiender, 2

kiender, 3

kiender onder indrok

Veur de foto’s van disse biezundere gebeurtenis zorgde Lenus van der Broek.