Tien jaor veurlezen uut Tomke

  

Margje van der Meulen las veur bi’j de ukken in Berkoop (foto: Lenus v.d. Broek)

  

Antje Nieborg was bi’j ‘Krullevaar’ in Oosterwoolde (Foto: Lenus v.d. Broek)

  

Trouwe veurlezers in Wolvege bin o.e. Sjoerdje Smit (boven, in ukkespeulplak Lijsterstraat) en Wies Mulder, dit keer in kienderdagverblief ‘Vuurvlinder’ (Foto’s Lenus v.d. Broek)

  

Oflopen weke wodde veur et tiende aachterienvolgende jaor in et Stellingwarfs veurlezen in zowat alle Stellingwarver ukkespeulplakken en plakken veur kienderopvang. In de hiele perveensie wodt d’r alle jaoren in de eerste weke van juni veurlezen uut et boekien Tomke. Tomke is een klein joongien, dat mit zien hontien Romke en Kornelia de kangoeroe spannende aeventuren beleeft. Ieder jaor is d’r weer een aander thema; in et boekien staon niet alliend verhaelties, mar ok lieties, spullegies en kleurplaeten die mit dat thema te maeken hebben. Et Friese boekien Tomke wodt uutgeven deur de Afûk in Liwwadden. Et boekien wodt dan mitien ok in et Stellingwarfs vertaeld deur Sjoukje Oosterloo uut Drachten. Veur de financiering van et boekien zorgt de Stellingwarver Schrieversronte. De perveensiaole veurleesaktie wodt veurbereided deur It Selskip foar Schriftekennisse; veur de orgenisaosie in Stellingwarf zorgen Wikje Haan en Akkie Zeilstra. Een kleine twintig vri’jwilligers maeken de veurleesaktie meugelik; omreden et dit jaor de tiende keer is krigt disse trouwe groep veurlezers eerdaegs een bliek van wardering van et bestuur van de Stellingwarver Schrieversronte.