Tomke maekt him klaor

Tomke an et rek

Mit een peer daegen is et weer zo wied! Dan gaot Tomke in de veurleesweke naor alle Stellingwarver ukkespeulplakken toe. Mar hi’j wil d’r vanzels dan wel een betien hemmel op staon! Daoromme dat veurleeskoördinater Akkie Zeilstravan Raevenswoold him, mit alle ere Tomkes en zien kammeraoties, even in de wiend uutwapperen lat.

Intied bin alle ni’je veurleesboekies, tegere mit de haandpoppen naor de veurlezers brocht en kan de veurleesaktie beginnen. De Tomke-veruleesaktie wodt ieder jaor in de eerste volle weke van juni an alle ukkespeulplakken anbeuden. Mit Friese, Bildtse en Stellingwarver boekies wodt de aktie in de hiele perveensie holen. In Stellingwarf bin zoe’n twintig vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte op pad om de aktie goed slaegen te laoten.

Foto: Akkie Zeilstra