Tóp ienakteraovend in Makkinge

Zael vol volk geneut ommeraek van zesde ienakteraovend

Roem 120 meensken geneuten op zaoterdagaovend 20 oktober van een tóp ienakteraovend in et dörpshuus van Makkinge. Et was de zesde ienakteraovend in een riegel van negen die de Stellingwarver Schrieversronte dit jaor orgeniseert vanwegens et 40-jaorig jubileum van de stichting.

Tenielklub ”t Ontluikende Bloempje’ van Makkinge voerde op professionele wieze de ienakter Een hiete dag op van Harmen Houtman uut Et Vene. (Foto: Lenus van der Broek)

Twie tenielklubs brochten elk op professionele wieze een prachtige Stellingwarver ienakter naor veuren. ”t Ontluikende Bloempje’ van Makkinge speulde de indrokwekkende, mar ok humoristische ienakter Een hiete dag van Harmen Houtman. Alle speulders speulden heur rolle mit grote overtuging en zetten zo de kerakters goed daele. Regisseur Reny Driessens hadde zorgd veur een mooi dekor, mar leut de speulders ok gebruuk maeken van de zael.

Tenielklub ‘De Vriendenkring’ van Der Izzerd speulde in prachtige kostuums de biezundere ienakter Et is allemaole de schuld van de katte. (Foto: Lenus van der Broek)

Tenielklub ‘De Vriendenkring’ van Der Izzerd speulde de wel hiel biezundere ienakter Et is allemaole de schuld van de katte. Die ienakter wodde vanuut et Duuts vertaeld en bewarkt deur Koosje Hornstra. Ok de speulders van Der Izzerd zatten geweldig goed in de rollen en brochten de ienakter tot zien volle recht. Ok hier was zorgd veur een passend dekor, mar al even prachtige kostuums. Opvalend is dat de tenielklub van Der Izzerd o.l.v. Lies Mendel de hieltied meer jonge speulders tot zien beschikking het. Veul lof was d’r bi’jglieks veur de ‘kreerze en dappere Hertog’; die rolle wodde op een prima wieze speuld deur de 22-jaorige Bart Lenstra (op ‘e foto rechts naost de keuning).

Vrouwludekoor ‘De Vriendschap’ van Makkinge zong veertien prachtige Stellingwarver lieties. Links veuran vertelt Aafje Sloot over die lieties. (Foto: Lenus van der Broek)

De muzikaole bi’jdrege van de aovend wodde verzorgd deur et vrouwludekoor ‘De Vriendschap’ van Makkinge. Et koor leut, in drie blokkies, mit vaosie veertien Stellingwarver lieties heuren, en ok daor was ommeraek veul wardering veur. Bi’j de lieties weren Stellingwarver ‘klassiekers’ as Waor de Lende, mar et koor maekte ok gebruuk van de Stellingwarf Cantate en zong alderdeegst een vanuut et Fries vertaeld lied van Gurbe Douwstra. De aovend wodde ofsleuten mit et mit mekere zingen van et Stellingwarfs Volkslied.

De orgeniserende Stellingwarver Schrieversronte kan weerommezien op een fantastische zesde ienakteraovend. De eerstvolgende ienakteraovend is op zaoterdagaovend 17 november in Raevenswoold.