Twiedehaans en/of overtollige boeken vraogd

Stellingwarver Schrieversronte orgeniseert twie boekemarken

Een speciaole kemmissie van de Stellingwarver Schrieversronte is doende mit et orgeniseren van twie boekemarken. Op de beide marken zal, zoas et d’r now naor uutzicht, een roem anbod an twiedehaans boeken wezen. Mar et anbod kan nog groter… Dus wie nog boeken over het en die wel kwiet wil: jim kun ze brengen naor et kantoor van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Jim doen d’r dan wel goed an om eerst even te bellen, et tillefoonnommer is 0516-451108. Mailen kan ok naor info@stellingwarfs.nl, graeg m.v.v. naeme, adres en tillefoonnomer. 

Alle soorten boeken bin welkom, in welke tael dan ok! De opbrengst van de marken zal ten goede kommen an de jubileumaktiviteiten van de 40-jaorige Schrieversronte.