Vandaege over een weke…

… is et zoveer! Dan is et Stellingwarfs Meziekfestival in Oosterwoolde, in De Miente dit keer. Ien van de bands die mitdot komt uut de Westhoek van West-Stellingwarf. Flashbang bestaot uut een stel jongkerels, die ommeraek goed mit heur meziek an de gang is.

flashbang-muziekfabriek-2016

Flashbang tiedens een optreden in de Muziekfabriek

Flashbang treedt de hieltied meer op en het intied een grote groep fans. Ni’je weke is de groep veur et eerst te zien en te heuren in Oosterwoolde, én veur et eerst mit een eigen nommer in et Stellingwarfs!

Et festival begint om 18.00 ure en is tegen 24.00 ure oflopen, de toegang is vergees. Veur wie beslist niet kommen kan: et festival wodt live uutzunnen deur de lekaole omroep Odrie.