VERTEL MI’J WAT: kursus verhaelen vertellen

De Stellingwarver Schrieversronte orgeniseert i.s.m. Stichting Kunstwerf een kotte kursus ‘Verhaelen vertellen’  veur iederiene doe wat mit verhaelen vertellen doen willen zol: thuus, in et wark, in de buurt of in een verieninge, op schoelen, in zorgtehuzen… Verhaelen vertellen is van alle tieden, van alle streken, van alle meensken. Een verhael vertellen en luusteren naor een verhael – et is wat meensken bint. Vandaege-de-dag staot de keunst van et vertellen van verhaelen weer de hieltied meer in de belangstelling.

De kursus is op drie woensdagaovenden in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop. Et gaot om woensdag 13 feberwaori, 27 feberwaori en 6 meert, de hieltied van 20.00 tot 22.00 ure.  Baukje Koolhaas (professioneel verhaeleverteller, docent en coach) begeleidet de dielnemers in et ontdekken en ontwikkelen van heur eigen stiel van vertellen. D’r is ommedaenken veur inhoold en opbouw van een verhael, taelgebruuk en woordkeuze, veurdracht en expressie.

Uutgangspunt van de kursus is: plezier in vertellen! De kursus richt him op: Wat vertel ie? Hoe vertel ie dat? An wie vertel ie? Iedere kursusaovend begint mit een deur Baukje zels verteld verhael, waorin een bepaold aspekt van et vertellen an bod komt. Daornao gaoj’ an et wark mit een verhael naor keuze. Ie kun zels een Stellingwarfs-, Fries- of Nederlaanstaelig verhael mitnemen, of kiezen uut anbeuden verhaelen in die drie taelen. Bi’j de verhaelen kan et gaon om volksverhaelen, historische verhaelen, ooit lezen verhaelen, of persoonlike verhaelen.

Vertellen is veural een kwestie van dóen. Dus is d’r veul aktie: opdrachten, oefenings, vertellen-veur-de-groep, leren mit mekeer en van mekeer – en veural ok van jezels.

Veur kursisten die vertellen willen veur pebliek orgeniseren we in overleg een kleinschaolig vertelpodium om heur verhaelen heuren te laoten.

De kosten van de kursus bin €35,-, inklusief koffie en thee.

Veur meer infermaosie kuj’ kontakt opnemen mit: Sietske Bloemhoff (Stellingwarver Schrieversronte: 0516-451108, of info@stellingwarfs.nl) of Baukje Koolhaas (Soelaes, verbinding met verbeelding: 06 24129520, o516 480929, of baukjekoolhaas@soelaes.nl.  Zie ok www.soelaes.nl.

Stellingwarver Schrieversronte, Willinge Prinsstraote 10, 8421 PE Berkoop