Veul belangstelling tentoonstelling WO2

16-4-15

Berkoop. Bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop is d’r ommeraek veul belangstelling veur de tentoonstelling rond de Twiede Wereldoorlog in de regio. Mit naeme veul basisschoelen maeken gebruuk van de gelegenhied om disse unieke tentoonstelling te bekieken. Veur heur bezuuk daor an is een speciaole begeleidende lesbrief ontwikkeld, zodat alle verschillende onderwarpen van de tentoonstelling goed an bod kommen. Soms komt et veur dat ooldere bezukers spontaan de kiender vertellen over heur herinnerings an de periode 1940-1945. Die verhaelen maeken uteraord veul indrok. Vri’jwilligers zorgen daornaost veur extra uutleg. De tentoonstelling is nog eupen t/m zundag 26 april, deur de weke van 9.00 tot 16.00 ure, in et weekaende van 13.00 tot 16.00 ure. De toegang is ommenocht.

Op ‘e foto: Jan Menger (De Blesse) geft uutleg an leerlingen van basisschoele ‘In de kring’ van Oosterwoolde (foto Sietske Bloemhoff).