Veul interesse en wardering veur Lendesymposium

De Lende is veur veul Stellingwarvers een begrip. Dat gelt netuurlik in et eerste plak veur meensken die al langer in oonze regio wonen, mar ok ni’je inwoners maeken al rap op de ien of aandere meniere kennis mit disse revier. Op 14 november was d’r in Noordwoolde de hiele dag ommedaenken veur De Lende tiedens een symposium dat deur de Stellingwarver Schrieversronte organiseerd wodde. In zes inleidings wodde de revier vanuut verschillende invaalshoeken belocht. Daarveur zorgden dr. ing. Dennis Worst (ontstaonsgeschiedenis), Geert Lantinga (kannelisaosie), dr. Henk Bloemhoff (naemgeving), dr. Meindert Schroor (verdedigingslinies), Jan Slofstra (verbanen mit ere revieren in de omgeving) en Peter Riksma (literetuur). Daornaost weren d’r tiedens et symposium schilderi’jen te zien van ‘Lende-schilderes’ Annie Ligthart van Oosterwoolde. Et as slim suksesvol erveren symposium wodde bezocht door roem vuuftig personen. Op termien zal de Stellingwarver Schrieversronte een omvangriek boek uutgeven over disse Stellingwerver revier bi’j uutstek. Jim zien hieronder een foto-impressie van Lenus v.d. Broek:

Gert en Ype, symp.

Dagveurzitter Ype Dijkstra en inleider Geert Lantinga

Henk, symp.

Henk Bloemhoff over de naemgeving: de revier hiette hiel vroeger ‘Lenna’, doe ‘Lenne’ en laeter ‘Lende’

Meindert

Meindert Schroor vertelde over belangrieke en de wat minder belangrieke verdedigingslinies in et noorden van et laand

Sch. Annie

Veul belangstelling was d’r ok veur de schilderi’jen van Annie Ligthart