Voegelexkursies veur schoelekiender uut aende

image4

In de bos naost Rikkingehof

Vanwegens et verschienen van Et Stellingwarfs voegelboek bin veurig jaor deur een speciaole warkgroep plannen ontwikkeld om jaorliks op een acht tot tiental schoelen ‘voegelexkursies’ te orgeniseren. Et doel van die exkursies is in et eerste plak om kiender zien te laoten welke voegels in de eigen leefomgeving veurkommen (kunnen). De exkursies wo’n de hieltied inleided mit een speciaol hierveur klaormaekte PowerPoint van Ruurd Jelle van der Leij, hi’j is de fotograaf van Et Stellingwarfs voegelboek. Nao de inleiding gaot de exkursieleider, die meerstal ok voegelwaachter is, mit de kiender de bos of et veld in. Maendag 14 april gongen de leerlingen van groep 5 en 6 van basisschoele Tussen de Singels van Oosterwoolde mit Andries van der Veen naor o.e. de wandelbos naost Rikkingehof. Al kuierende daor naor toe wodden onderwegens ok al hiel wat voegels zien, zoas in de Kleine Singel. Spietig genoeg zat et mit et weer wat tegen, zodat d’r deur de regen, haegel en hadde wiend minder voegels te zien weren as verwaacht. Biezunder was wel de waorneming van een reigernust mit jongen, die drok voerd wodden deur de oolden. Lopende langs et Jardingepad weren ok kiewieten te zien, mar as groot netuurkenner in et algemien wees Van der Veen ok op et now ommefladderende vlindertien et oranjetippien en vertelde hi’j over plaanten as de braandnettel en de hoonsdraf.

image7

De reiger gaot weer op zuuk naor ni’j voer veur de jongen

image10

Langs et Jardingepad

image12

Andries van der Veen vertelde onderwegens ok over verschillende plaanten

Foto’s: Sietske Bloemhoff