Vrientien veur ’n tientien

Kotleden gong de aktie ‘Vrientien veur ’n tientien’ uut aende. Een speciaole kemmissie van de Stellingwarver Schrieversronte bereidde de aktie veur. Deur jaorliks ’n tientien te betaelen kun meensken ‘vrientien’ wodden van de 40-jaorige stichting uut Berkoop, die op disse wieze hoopt op een roemere financiële pesisie. Al veurdat de aktie officieel van start gong, kwam et eerste vrientien binnen, dat is Lenus van der Broek van Wolvege!

De aktiekaorten bin an alle leden van de Stellingwarver Schrieversronte toestuurd, mit in een begeleidende brief de vraoge om femilieleden, buren, kammeraoden, kunde en gao mar deur vrientien te maeken. Daornaost is d’r ommedaenken veur de aktie op o.e. de Berkoper streekmark, ere marken in de buurt en vanzels tiedens alle jubileumaktiviteiten van de Stellingwarver Schrieversronte.

Zie kaorte op: Kaorte Vrientien veur ’n tientien