Vri’je Staot De Stellingen

Et feest is begonnen!

 

Zaoterdagmiddag 1 april wodde in Appelsche de Vri’je Staot De Stellingen uutreupen. Et was mitien et begin van een jaor vol aktiviteiten i.v.m. et vuufhonderdjaorig bestaon van Stellingwarf-Oostaende. Veur die tied bestonnen de Stellingwarven uut ien gebied, dat was et boererepubliekien Stellingwarf dat bestuurd wodde deur stellings. Et ni’je laand De Stellingen het liekewel nog gien president, mar is daor wel naor op zuke. Om tot een juuste keuze te kommen zullen alle Stellingwarver kiender vraogd wodden om daorveur te zorgen. Om ze daor op veur te bereiden is et speciaole onderwiesprojekt ’Et feest van de eerste grietman’ ontwikkeld deur Marita Kruijswijk, Marian Nesse en histotolk Frank Spijkers, i.s.m. de Stellingwarver Schrieversronte. Et gezelschop is al benaoderd deur een tiental basisschoelen; et eerste feest wodt vierd op 2 meie mit de leerlingen van basisschoele De Riemsloot in Appelsche.

  

   

(Foto’s: Sietske Bloemhoff)