Vri’jwilligersaovend Schrieversronte: oergezellig!

Op vri’jdagaovend 22 feberwaori was d’r in et dörpshuus van Langedieke een feestaovend veur alle vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte. Nao een prachtig jubileumjaor, waor hiel veul vri’jwilligers heur ok op de ien of aandere meniere veur inzetten, vun et Schrieversronte-bestuur dat et meer as tied wodde om veur al die enthousiaste vri’jwilligers weer es wat weeromme te doen. Een speciaole kemmissie uut et bestuur van de stichting (Attie Nijboer, Geke Zanen en Peter Riksma) zorgde veur een fantastische aovend, die al om vuuf ure middags uut aende gong.

DSC_0390

Percies om 17.30 ure kon Attie Nijboer een kleine 120 meensken welkom hieten in een smoek inrichte zael van et Langediekemer dörpshuus. De twiede veurzitter begon heur toespraoke mit een arg mooi gedicht over de vri’jwilliger dat ze speciaol veur disse bi’jienkomst schreef. Et gedicht zal in et Stellingwarver tiedschrift De Ovend (van april) opneumen wodden.

DSC_0399

Nao et welkomstwoord, een bakkien koffie of paantien thee, en veural al veul gezellige praoteri’je wodde om zes ure begonnen mit een overheerlik stamppotbuffet. Alle sutelders, veurlezers, schrievers en leden van tal van warkgroepen leuten heur de stamppot wottels en siepels, zoerkool en boeremoes goed smaeken!

DSC_0414

Veur et buffet had de kemmissie de hulpe inreupen van et cateringsbedrief De Cock van Langedieke. Hier scheppen schriefster Sjoukje Oosterloo en de veurzitter van de warkgroep Publiciteit Koop Oosterloo heerlike stamppot op heur bodden.

DSC_0424

Ponghoolder Henk Koelma lat zien dat hi’j niet alliend in geldkwesties arg goed is, hi’j kan ok ommeraek goed tappen! Veur et ‘oberen’ kreeg hi’j de hulpe van ere bestuursleden, zoas siktaoris Fokke Bron (in de midden). 

DSC_0437

Nao et eten wodde om goed half achte begonnen mit een prachtig pergramme mit veurdrachten en meziek. As eerste vertelde schriever Johan Veenstra iene van zien ni’jste humoristische verhaelen, dat over een posien in een ni’je verhaelebundel opneumen wodt. Mar de schriever uut Ni’jhooltpae is ok doende mit een ni’je roman, die zien wodden kan as een vervolg op ‘Een brogge van glas’.

DSC_0455

Veur meziek zorgde Carolien Hunneman van Oosterwoolde. Carolien brocht heur lieties in twie keer en ok veur heur was ommeraek veul wardering. Carolien brengt veural veul eigen lieties in et Stellingwarfs naor veuren, vaeks mit teksten van heur heit Wim Hunneman en eigen melodienen; disse aovend vertolkte ze ok op professionele wieze et lied ‘Prachtig mooie dag’ van Daniël Lohues. 

DSC_0445

Veur veul hilariteit zorgde Freddie de Vries, ondertussen veural bekend as auteur van ‘Et Stellingwarver voegelboek’. Mar de Hooltpaeïnger schrift ok kolderieke verhaelen en wet die op kabbereteske wieze naor veuren te brengen. Van Freddie de Vries zullen op de Stellingwarver Spreukekelinder van 2014 een flink tal verhaelen te lezen wezen.

DSC_0448

Ok Kees Koopstra van Else zorgde veur een biezundere bi’jdrege. Zien stokkies gongen veural over zien wark as vri’jwilliger tiedens de sutelaktie. Over et klaormaeken van de boekebakken, en over de verhaelen die tiedens et koffiedrinken tussendeur over de taofel kommen. Mar Kees vertelde ok een peer mooie anekdotes die hi’j van de sutelders zels optekende.

DSC_0449

Schriefster en Ovendredakteur Jimmy Visser vertelde iene van heur prachtige verhaelen; dit keer vul heur verhael misschien wel in de kattegorie ‘humoristische thriller’. Wat kan een meens en heur hontien overkommen bi’j et vienen van een peer, in plestiek poeden verpakte, voeten bi’j de Lende aachter Van der Valk in Wolvege… Et verhael wodde al es publiceerd, mar zal eerdaegs opni’j op StellingPlus nao te lezen wezen.

DSC_0428 

Ok Schrieversronte-fotograaf Lenus van der Broek was d’r bi’j in Langedieke. As trouwe vri’jwilliger was Lenus vanzels nuugd, mar hi’j maekte ok disse aovend weer flink wat foto’s. Now ja, op iene nao dan… 

Nao et twiede optreden van Carolien Hunneman sleut Attie Nijboer, die et pergramme veurtreffelik prissenteerde, de aovend of en bedaankte nog es alle vri’jwilligers veur heur vaeks jaorenlange trouwe inzet veur de Stellingwarver Schrieversronte. Veul bezukers van de aovend leuten weten dat ze et initiatief en de aovend ommeraek wardeerden en gongen nao een oergezellige aovend voldaon op huus an.