Vroeg juninommer van tiedschrift De Ovend

image0-001

Vroeg vanwegens anbod biezundere dag

Et juninommer van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend wodt halverwege meie al drokt vanwegens een biezunder anbod. Et gaot om et anbod van een biezundere kulturele dag die op zaoterdag 22 juni plakvienen zal in en om Appelsche henne. De dag wodt orgeniseerd deur pannekoekehuus De Oude Hof (an de Boerestreek in Appelsche) i.s.m. de Stellingwarver Schrieversronte. De dag zal in et teken staon van ‘Et Stellingwarver voegelboek’ en begint mit een prachtige powerpoint-prissentaosie van  netuurfotograaf Ruurd Jelle van der Leij, auteur Freddie de Vries vertelt tiedens een bustocht over de voegelwereld om Appelsche henne. De Oude Hof zorgt morgens veur heerlike koffie mit wat d’r bi’j, nao ofloop kan iederiene genieten van heerlike pannekoeken, mit ies of koffie daor aachteran. De kosten veur et hiele pergramme, inklusief bustocht en pannekoeken, bin € 35,00 per persoon, anmelden kan tot 10 juni bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop.

Exkursie naor Diever, Wilhelminaoord en et Holtingerveld op zaoterdag 7 september

Voerman 3 e kuil 11-8-1936 (1)

G.H. Voerman (foto: archief Drents Museum)

In De Ovend is dit keer o.e. ommedaenken veur misschien wel de bekendste schriever in et Drents, Gerard Nijenhuis, redakteur Jannes Westrerhof zorgde veur een biezunder aorig artikel. Ommedaenken is d’r ok veur de interessaante tentoonstelling ‘Rendierjagers in het Holtingerveld’ die in et Schultehuus in Diever te zien is. Kotleden verscheen ok een boek over dat onderwarp, in De Ovend van april wodde dat al nuumd. Mit naeme ammeteur-archeoloog G.H. Voerman hadde daor veul mit te maeken, hi’j was veural aktief de gemiente Westerveld.  Mar ok in de omkrieten van Buil was Voerman aktief, Hans Salverda schrift anslutend over him en dee veur zien artikel extra onderzuuk naor et wark van Voerman. Op zaoterdag 7 september is d’r veur Schrieversronte-leden een exkursie orgeniseerd naor Diever en et Holtingerveld. Ok over die exkursie is vanzels meer te lezen in De Ovend.

In De Ovend is ok weer de rebriek ‘Dot plak dot me wat’ opneumen. Redakteur Jannes Westerhof praotte dit keer mit Suze Sanders van Der Izzerd. Uteraord bin in de ni’je Ovend ok verhaelen en gedichten te lezen, én d’r is ommedaenken veur de ni’jste uutgiften van de Schrieversronte.